Pitanje:

Zdravo. Čuo sam da u Photoshopu CS6 postoji način za brzo preimenovanje slojeva u panelu slojeva. Kako preimenovati slojeve jedan po jedan, znam, duplim klikom na naziv sloja u panelu, da li je moguće ubrzati ovaj proces?

Ako trebate preimenovati više slojeva odjednom, kliknite na naziv svakog od njih jako dugo.

Odgovor:

Da, postoji način da brzo preimenujete više slojeva u panelu slojeva, a radi ne samo za Photoshop CS6, već i za Photoshop CC (Creative Cloud).

Kliknite dvaput na naziv sloja, unesite novo ime i, bez pritiskanja drugih tastera i bez klikanja mišem, pritisnite taster Tab.Kao rezultat, novo ime će biti sačuvano, a linija za preimenovanje će se spustiti na sloj ispod. Primer slike pokazuje gde sam uneo naziv "Novo ime" u naziv gornjeg sloja, a zatim odmah pritisnuo taster Tab:

Napomena 1. Kao što sam ranije naznačio, pritiskom na jednu tipku Tab će pomjeriti liniju za preimenovanje dolje na slojispod. Ako trebate brzo preimenovati slojeveiznad, pritisnite Shift+Tab.

Napomena 2. Vidljivost sloja treba bition. Ako je vidljivost onemogućena na bilo kojem sloju, ovi slojevi će biti preskočeni.

Kategorija: