Pitanje:

Zdravo!
Suočio sam se sa sledećim problemom. Imam Photoshop psd fajl koji se sastoji od velikog broja slojeva, neki odvojeni, neki kombinovani u grupe.

Kako mogu učiniti da slojevi ili čak grupe slojeva koji su mi potrebni postanu odvojeni fajlovi (PSD dokumenti) tako da mogu da radim sa njima na zasebnom dokumentu?

Odgovor:

Kreiranje nove PSD datoteke iz odvojenih slojeva drugog Photoshop dokumenta

Prvo kliknite na željeni sloj u panelu slojeva da ga odaberete, nakon čega ga treba istaknuti plavom bojom.

Zatim idite na karticu glavnog menija na kartici glavnog menija Layer (Layer) i izaberite liniju "Kreiraj dupli sloj" (Duplicate Layer):

Takođe, možete kliknuti desnim tasterom miša na sloj u panelu slojeva i izabrati liniju "Kreiraj dupli sloj" (Duplicate Layer) iz kontekstnog menija.

Nakon ovih koraka, otvara se dijaloški okvir:

Moj dokument koji koristim u primeru se zove CarSite.psd, a aktivni sloj je Share 1. U prozoru vidimo naziv dokumentaCarSite.psdi automatski generirano ime kopija budućeg sloja -Podijeli 1 kopiju.

Sada treba kliknuti na naziv dokumenta, nakon čega će se otvoriti padajuća lista u kojoj treba izabrati red "Novo" (Novo).

Nakon što kliknemo na ovu liniju, od nas će biti zatraženo da unesemo naziv novog dokumenta i promijenimo ili ostavimo naziv sloja u njemu. U primjeru sam nazvao" Document-from-layer"za PSD dokument i" Layer-in-new-document" za sloj:

Sada samo treba da pritisnemo dugme OK i dokument" Document-from-layer.psd"će biti kreiran i sadržaće jedan sloj"Sloj -u-novom-dokumentu" . Imajte na umu da su stilovi slojeva primijenjeni na sloj u originalnom dokumentu sačuvani:

Gotovo!

Važna napomena! Širina i visina sloja će biti jednake širini i visini originalnog dokumenta.

Kreirajte zasebnu datoteku iz zasebne grupe slojeva Photoshopa

Ovaj proces je sličan kreiranju dokumenta iz sloja. Jedina razlika je u tome što na panelu slojeva ne treba da izaberemo sloj, već grupu slojeva, nakon čega na kartici glavnog menija Layer (Layer) treba da izaberete liniju "Duplicate group" (Duplicate Groop):

Napomena. Ova linija će se pojaviti samo ako odaberete grupu u panelu slojeva!

Dalje, nastavite na isti način kao kada radite sa slojem

Napomena. Algoritam ovih radnji pogodan je ne samo za CS6, već i za verzije Photoshopa CS2-CS6

Kategorija: