Pitanje:

Prilikom snimanja otvaraju se samo HTML i formati slika, samo slika, samo HTML. Postoji li gif.webp format? Na prošlim fotografijama Shopaha takvih problema nije bilo. Ali ponovo smo instalirali Windows i morali smo ponovo instalirati Photoshop. I ovdje je problem s tim. Nešto u postavkama vjerovatno u Photoshopu? Kako riješiti problem? Čini se da radim ispravno spremanje fajlova za Web, tu sam podesio gif.webp format i tako dalje, ali prozor se otvara samo sa spremanjem u gore navedenim formatima?

Odgovor:

Pa, zapravo, kao i obično.

1. Otvorite panel animacije, to je i vremenska linija, postavite "Kreiraj animaciju okvira"

Zatim postavite animaciju, na primjer napravio sam tri okvira sa brojevima:

Provjerite njegov rad klikom na trokut Play:

I onda sačuvaj preko "Sačuvaj za Web" , izrezao sam levu stranu slike, nije potrebno:

U sljedećem prozoru odaberite postavke koje sam zaokružio (kliknite na trougao koji imam nasuprot "Samo slike" , a vaš je nasuprot "Samo HTML" i odaberite "Samo slike" na listi koja se otvori. Usput, mišem smanjite horizontalnu veličinu prozora, možda je vaš trokut upravo napustio ekran.

Sve.

Kategorija: