ABRviewer 2.0 program vam omogućava da vidite slike i veličine Photoshop četkica iz ABR datoteke bez potrebe za pokretanjem ovog skupa u Adobe Photoshopu. Program je veoma malo težak, ne troši resurse i ne zahteva instalaciju na računar.

Razlika između ove verzije i prethodnih je u tome što kada se program zatvori, putanje direktorijuma ili fajlova otvorenih u njemu se čuvaju, a sledeći put kada ga pokrenete, ne morate ponovo da specificirate put do direktorija ili datoteke.

Program vam omogućava da otvorite i zasebnu ABR datoteku četkica i fasciklu sa četkicama. Da otvorite zasebnu datoteku, kliknite Datoteka ->Otvori setove četkica u gornjem meniju i izaberite datoteku u prozoru koji se otvori.

Da otvorite fasciklu sa četkicama, kliknite na Datoteka ->Odaberi fasciklu, otvoriće se novi prozor, gde tražimo fasciklu sa četkicama na vašem računaru, na primer, standardni Photoshop C:UsersUser_NameAppDataRoamingAdobeAdobe Photoshop CS5PresetsBrushes ( za Vistu i 7), izaberite, OK. Sadržaj fascikle će se otvoriti na levoj strani prozora na kartici Folders (ovo je prikazano na snimku ekrana). Možete otvoriti ABR datoteku za pregled dvostrukim klikom na ikonu četkice, jednu ili nekoliko, jedan po jedan, a lista odabranih skupova će biti prikazana u prozoru Pregledani skupovi.

Kada jednom kliknete na ikonu četkice, veličina četkice u pikselima se prikazuje na ikoni.

Dvaklikom na ikonu četkice otvara se novi prozor koji prikazuje četkicu u punoj veličini.

Moguće je promijeniti veličinu ikona prikaza četkica u samom prozoru programa. Da biste to uradili, unesite veličinu stranice kvadrata u pikselima u polje nasuprot oznake veličine sličica, a zatim kliknite na ikonu pored iste oznake. Moguće je izvoziti i čuvati slike tip četke. Program može sačuvati i skup sličica veličine određene parametrom Thumbnails size, kao i svaki kist u punoj veličini u PNG datoteci na prozirnoj pozadini.

Preuzmi ABRviewer 2.0:Preuzmi sa Depositfiles.com

Kategorija: