Na ovoj stranici možete preuzeti dugme za sajt koji ima dva stanja - mirno i lebdeće. Drugim rečima, kada pomerite kursor miša preko njega, dugme se menja i pojavljuje se animirani efekat klika.

Slike su u Photoshopovom PSD fajlu, svaki pogled u svojoj zasebnoj grupi. Da biste promijenili boju gumba, primijenite gradijent (ili samo jednobojnu, ovisno o tome šta želite) na slojeve sjenčanja unutrašnjeg kosina u svakoj grupi.Najlakši način da to uradite je da sloju dodate stil sloja Gradient Overlay.

Sloj teksta nije rasterizovan, tako da se oznaka na dugmetu može lako promeniti unošenjem sopstvenog teksta umesto "Postavi pitanje" u tekstualnim slojevima u svakoj grupi. Imajte na umu da je u grupi Pritisnuto stanje tekst smanjen za 5 posto.

Veličina same slike dugmeta je 100 x 19 px, ali zato dugme sa senkom, tada je veličina platna nešto veća, jednaka je 105 sa 25 piksela. Zadrži dugme za web stranicu samo u PNG-24Preuzmi sa Depositfiles.com

Kategorija: