Radi praktičnosti crtanja i preciznog pozicioniranja objekata, Adobe Photoshop ima pomoćne elemente, a jedan od tih elemenata su Vodiči.

Više o vodičima je opisano ovdje, također za Photoshop postoji besplatni dodatak za izradu mnogih vodiča i preciznog rasporeda dokumenata. Počevši od verzije Photoshop CC 2014, u programu su se pojavili takozvani pametni vodiči.

Ovo je sve jako dobro, sa jednim izuzetkom - Photoshop nemadijagonalne vodiče. I u nekim slučajevima bi bile veoma korisne, a ponekad su jednostavno neophodne.

Ali postoji izlaz iz ove situacije - možete sami kreirati dijagonalni vodič.

Dakle, govorim vam kako da sami kreirate dijagonalni vodič.

Kreiraj novi sloj.

U paleti boja, postavite boju prednjeg plana na plavu A1FDFD (podrazumevana boja vodilica), uzmite Line Tool (Line Tool), režim - pikseli (Pikseli), postavite debljinu na dva piksela i nacrtajte linija u bilo kojem smjeru .

Nacrtajte liniju u pravom smjeru. Pokazivač pored kursora pokazuje ugao linije u odnosu na horizontalnu gredu koja pokazuje udesno.

Ako koristite verziju ispod CS6, možete vidjeti ugao u prozoru ->Info panelu.

Ako dobijete nezadovoljavajući rezultat, otkažite radnju pritiskom na Ctrl+Alt+Z.

Da promijenite poziciju rezultirajuće linije, koristite alat za pomicanje (Alat za pomicanje), pomjerite liniju zajedno sa slojem.

Kategorija: