Nekako sam slučajno na jednom od grafičkih foruma naišao na pitanje kako napraviti nekoliko dupliciranih objekata na datoj udaljenosti jedan od drugog. Odgovori su me iznenadili koliko, jer. rekli su da u Photoshopu nema takvih alata i da se navodno nigdje ne može podesiti pomak. I, zanimljivo, takve zablude sam sreo na više od jednog foruma.

Kao rezultat toga, odlučio sam da napišem ovaj članak, u kojem ću opisati i nekoliko načina dupliranja i pomjeranja, kao i kao dupliranje sa pokretnim objektima u Photoshopu.

Osim toga, nakon što pročitate članak, naučićete ne samo da pomerate objekte na datoj udaljenosti i u datom pravcu, već i da postavite sopstvene veličine i proporcije, kao i da automatizujete ovaj proces.

Za pomicanje objekta u Adobe Photoshopu najčešće se koristi alat Move(Alat za pomicanje).

Prilikom pomeranja vrednosti ugla i udaljenosti od početne tačke, možete pogledati paletu Info, koja se otvara pritiskom na taster F8 ili klikom na prozor ->Info tab (Prozor ->Info ). Određuje udaljenost od centra objekta do početka kretanja duž ose X, udaljenost od centra duž Y ose, ugao u stepenima i udaljenost duž prave linije. Ovo je prikazano na snimku ekrana info palete:

Kvaka ove metode je u tome što se udaljenost i smjer mogu podesiti samo ručno pomicanjem objekta mišem, odnosno ne govorimo o preciznosti. Drugim riječima, teoretski je moguće pomaknuti nešto, na primjer, tačno 382 piksela sa uglom od +13 stepeni, ali morate mnogo da se pomučite da biste ušli u ove parametre.

Pogledajte ostale materijale o kretanju uz kopiranje na zadatoj udaljenosti:
Pomicanje i dupliciranje objekata na datoj udaljenosti u Photoshopu Pomicanje uz kopiranje sa vodičima

Za precizno pomeranje objekta na određenoj određenoj udaljenosti u Photoshopu, postoje najmanje dva alata, ovo je filter “Shift” (Filteri ->Ostalo ->Shift, ili na engleskom Filter ->Ostalo ->Offset), a svima poznat i stari dobri besplatni alat za transformaciju, koji se aktivira kombinacijom tipki Ctrl+T.

Shift filter

Primjena filtera je vrlo jednostavna. Recimo da imamo dokument koji se sastoji od dva sloja, ovo je pozadinska slika veličine 500 x 400 piksela, a na drugom sloju je kvadrat veličine 50 x 50 piksela. Zadatak: duplirajte kvadrat i pomerite ga udesno za 100 piksela. Uđite u sloj sa kvadratom i duplirajte ga pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+J.Zatim idite na karticu Filteri ->Ostalo ->Offset (Filter ->Ostalo ->Offset) i postavite željene parametre pomaka, tj. +50 piksela horizontalno, vertikalno 0.

Kao što možete videti na slici, pomeranje kvadrata se može videti odmah, pre nego što se primeni završni filter (tj. klik na OK).

Ako treba da dobijete nekoliko kopija kvadrata na istoj udaljenosti, onda ga duplirajte pritiskom na Ctrl+J, a zatim primenite poslednji filter, tj. "Shift" pritiskom na Ctrl+F. I ove radnje treba ponoviti onoliko puta koliko su nam potrebne kopije objekta.

Premjestite objekte na određenu udaljenost pomoću alata Free Transform

Koristeći slobodnu transformaciju, možete podesiti ne samo udaljenost, već i promijeniti veličinu objekta. Duplirajte kvadrat. Pritisnemo kombinaciju tipki Ctrl + T i vidimo da se oko kvadrata pojavio cjelokupni okvir, ali za naše zadatke nije potreban.

Potrebne su nam postavke na vrhu radnog prozora Photoshopa, u traci sa opcijama. Podrazumevano, X i Y parametri će ukazivati na udaljenost centra objekta od početka, kao što je prikazano na slici.

I potrebna nam je udaljenost od centra objekta, za koju treba da kliknemo na trougao označen strelicom na slici, dok će on biti označen sivom bojom. Tada će biti moguće odrediti vrijednost pomaka u odnosu na početnu poziciju kvadrata.

Na slici se vidi da su X i Y vrijednosti od 100 piksela unesene za pomak kvadrata, a rotacija objekta je postavljena na 45 stepeni. Također možete promijeniti veličinu objekta ako postavite vlastite vrijednosti umjesto 100% širine i visine.
Da biste dovršili transformaciju, pritisnite tipku Enter. Da biste premjestili i duplicirali ponovo, potrebno je da, kao u prvom primjeru, klonirate kvadrat pritiskom na Ctrl+J, a zatim ponovite transformaciju pritiskom na Ctrl+Shift+T.

Sada pokušajmo automatizirati cijelu stvar, jer stalno kucanje tipki je tužno. Za primjer sa automatizacijom, uzeo sam objekt zanimljiviji od kvadrata, isključivo radi jasnoće.

Automatsko pomeranje sa dupliranim slojevima u Photoshopu

U paleti slojeva izaberite sloj koji želimo da dupliramo. Otvorite paletu Operacije, ili, kako se drugačije zove, Akcije ili Akcije paletu. Otvaram ga sa Alt+F9.

U ovoj paleti kliknite na ikonu "Kreiraj novi set" koja se nalazi na dnu(Kreirajte novi set), dajte mu neko ime. Zatim kliknite na ikonu "Kreiraj novu operaciju"(Kreiraj novu akciju), ponovo postavite ime. Na paleti slojeva, dugme "Započni snimanje"(Početak snimanja) je označeno crvenom bojom. Duplirajte sloj (Ctrl+J), a zatim primijenite Shift filter ili slobodnu transformaciju kao što je gore opisano. Kliknite na dugme Zaustavi "reprodukciju/snimanje"(zaustavite reprodukciju/snimanje). To je to, akcija je stvorena. Paleta operacija će izgledati ovako (skup sam nazvao "Shift" , a operacija - "Shift za 50 px):

To je sve, operacija je napravljena. Sada, da klonirate objekat N puta, potrebno je da kliknete na dugme "Izvrši operaciju"(Odabir reprodukcije) N puta.

Kategorija: